Aj!

Aj!
Aj som fan! Varför såg jag inte den komma?

onsdag 6 augusti 2014

Jämställd medborgarbrandkår, något bättre än kattskit?

I Nya Åland finns en artikel om frivilliga räddningstjänsten på Vårdö vars larmgrupp består av sju kvinnor och sex män. Man har alltså en jämnställd kår och egentligen är det inget märkligt med det. Alla, gammal som ung, man som kvinna, har plats i frivilliga brandkåren. Det finns inga krav på könskvoteringar eller lika val och utfall, alla får bidra med vad man själv tycker.
"Vi har jättekul tillsammans allihop och det är tur. Annars skulle vi nog inte orka hålla på som vi gör"
Och det är precis så det skall vara. Klarar man inte fystestet för rökdykare finns det andra uppgifter, pumpar skall köras, slangar skall dras, belysning riggas eller så behöver man någon som kan hantera hydraulverktyg. Vissa är hejare på att få igång tjuriga motorsprutor, andra är ena jäkla fenor på att backa tankbilar. Så alla behövs! Och att man har kul tillsammans är bara en jättebonus.

Nu är man som sagt väldigt jämställda i just den här kommunens frivilligkår, hade siffrorna varit omsvängda, att man varit sju män och sex kvinnor i larmgruppen så hade det också varit lika jämställt men vete katten om misandriblaskan hade gjort reportaget då, de har ju en lite annan syn på vad som skall ses som "jämställt"...

Nyans ledarskribent tycks nämligen ha ett ont öga till medborgarbrandkårerna, i ett tidigare blogginlägg beskrivs ledarskribentens anklagelser mot räddningstjänsten om maktstrukturer och om "brandkårsgubbar som alltid toppar tanterna på fritids".
I en annan ledare värderas brandkårernas insatser och ungdomsarbete som "inte kattskit, men det är ju inte guld och ädla stenar heller".

"Vi är brandkårsgubbar som alltid toppar tanter på fritids och vårt primära syfte är att bevara gamla maktstrukturer. Bränder är inte vårt problem, det är ju bara kattskit..."
Så oavsett hur jämställda våra medborgarbrandkårer än är så kommer deras (ovärderliga) insatser inte att värderas högre än något bättre än kattskit av media.
Eller är det kanske dags för Nyans ledarskribent att  göra en pudel och äta upp kattskiten?


Inga kommentarer: