Aj!

Aj!
Aj som fan! Varför såg jag inte den komma?

måndag 25 augusti 2014

Om målet är jämställdhet är det inte feminism vi behöver

Och så var det dags igen för en ledare i Nyan där vi åter igen får feminismens förträfflighet nerkörd i halsen. Dock med argument som dels saknar någon form av empirisk uppbackning, dels av argument som består av endast halva sanningen.

"Det är fortfarande så att det är stora skillnader på dina förutsättningar i livet och på hur du behandlas, beroende på vilket kön du har. Och det är fortfarande så att männen tjänar mer än kvinnorna, och att majoriteten av alla vålds- och sexualbrott begås av män.
Det är fortfarande jag som kvinna som under hela mitt liv ombetts att vara lite tystare, ta lite mindre plats, och backa lite mer. Det är fortfarande jag som känner mig tvungen att lägga nycklarna mellan fingrarna när jag ensam skyndar mig hem från krogen med ett killgäng skränande efter mig. Det är fortfarande jag som får skylla mig själv som går ensam, som borde tänka på vad jag har på mig och som ska se till att inte bli för full.
Och det är fortfarande mina åsikter som kvinna som viftas bort med ett ”men lilla gumman” och en klapp på huvudet. Det är fortfarande jag som upprepade gånger har fått höra att det är mina bröst som kommer att ta mig någonstans här i världen. Inte min intelligens, inte min kreativitet och inte min universitetsutbildning – utan mina bröst."
Ja, vissa män, inte män som ett kollektiv, tjänar mer än kvinnor. Men det finns kvinnor som tjänar mer än män också. Ser vi till löneskillnaderna finns det förklaringsmodeller som beskriver att dessa löneskillnader beror på att män och kvinnor gör olika val, det är alltså inte fråga om lönediskriminering i någon större omfattning. Och där lönediskriminering förekommer drabbas också män. Själv har jag ett låglönejobb och det beror helt enkelt på att jag dels saknar ambitioner att bli VD, dels på att jag genom mina egna val (vilka jag högst personligen är ansvarig för) satsat på en familjekarriär istället för en yrkeskarriär. Men när en kvinna gör ett liknade val så beror det på ett patriarkalt förtryck? Var finns jämställdheten i det resonemanget?

Att majoriteten våld- och sexbrott utförs av män innebär inte att majoriteten män är våld- och sexbrottslingar. Brott utförs av enskilda individer och dessa individer utgör en mycket liten del av befolkningen. Och när det kommer till våld i nära relationer (vilket jämt och ständigt beskrivs som "mäns våld mot kvinnor" av feminister) så torde det genom empiriska undersökningar vara ställt utom all rimlig tvivel vid det här laget att kvinnor är lika benägna att ta till våld som män, både mot sin partner och mot sina barn. Men eftersom feminister notoriskt vägrar att ens diskutera detta så kan man bara anta att feminismen som ideologi tror att problem försvinner bara man håller tyst om dem.

Om kvinnor ombeds att vara tystare, ta mindre plats och backa undan så ombeds män det också.
Män förväntas "ta skiten" och stå tillbaka och det har delvis att göra med kvinnans skyddsvärde, en norm som feminismen dock inte tycks ha något emot. Och eftersom män "ska ta skiten" är det också män som drabbas hårdare av arbetslöshet, det är män som förlorar i vårdnadstvister och det är män avrättas när extremister utför etniska rensningar av samhällen och det är män som får stå kvar på däcket när kvinnorna går i livbåtarna. Men feminismen menar alltså att det är "patriarkala stukturer" som orsakar detta lidande för män? Hur tänkte man då?

Statistik säger att män i större omfattning än kvinnor utsätts för våld och det är farligare för en ensam man att gå hem genom staden eftersom denne löper större risk att utsättas för våldsbrott. Men med skrämselpropaganda om att "män är våldtäktsmän!" så lyckas feminismen i sitt uppsåt att osynliggöra det våld män utsätts för. Och när män råkar illa ut förklaras detta med att "han förtjänade det" eftersom män förväntas att ta skiten och som sagt, om man inte talar om det så finns det inte. Var finns jämställdheten i det?

Att tilltala någon med "lilla gumman" är sexism. Men det är uttalanden som "typiskt karlar" också. Eller när man som man meddelar avvikande åsikt får höra av feminister att man är "kränkt man". Varför tycker inte ledarskribenten att sexism riktad mot män ens är nämnvärt?

När det kommer till fixering av kvinnors utseende så står kvinnor till stor del för denna. Grupptrycket om "hur vi kvinnor skall se ut" är enormt och inom extremfeminismen så har det utkristalliserats en tanke om att "smala kvinnor förtrycker". Den här fixeringen är inget annat än något sjukligt men visst kan man göra det enkelt för sig och hävda att det beror på könsmaktsordningen...
Normalt funtade människor (alltså de flesta) anser dock att intelligens, universitetsutbildning och kreativa förmågor är mera värda än stora boobs.

"En del tror felaktigt att feminismen handlar om att helt ta makten ifrån männen. Så kallade ”jämställdister” tycker att det i stället borde fokuseras mer på att lyfta båda könen, och inte bara det ena. Att det skulle vara mer jämställt. Men saken är ju den att för att uppnå jämställdhet krävs det att kvinnor lyfts mer, då de de facto har mindre makt än vad männen har i dag.
För den som, mot förmodan, tvivlar på detta är det bara att titta på vilka som har majoriteten i de flesta styrelser och som sitter på flest chefspositioner. Just det – männen."

Jämställdister tror på jämställdhet och av den enkla anledningen är jämställdister skeptiska till feminismen. Makt mäts inte enbart genom VD-poster och styrelseuppdrag. Och skall vi börja dela upp makten mellan könen skulle det vara mycket klädsammare om vi började med de största maktfaktorerna som idag innehavs till största delen av kvinnor, nämligen den sexuella makten och den ekonomiska makten. För som det är nu är det kvinnor som väljer sina livspartners och vem som skall bli far till deras barn. Mannen kan förvisso "meddela sitt intresse" men det är inte upp till honom att avgöra, det är kvinnan som gör valet. Och när det gäller familjers ekonomi så har det visat sig att det är kvinnan som har makten, som gör val (eller ger medgivande) av bil- och husköp, vart man åker på semester. Faktum är att kvinnan i en familj disponerar och konsumerar 80% av familjens gemensamma ekonomi och har då en ekonomisk makt.
Funny shit dock, feminismen anser ju att män skall omskolas i hur de konsumerar eftersom "mäns konsumtion" är en belastning för miljön...

Man kan ju också fråga sig varför feminismen inte anser det vara en jämställdhetsfråga att ha jämn könsfördelning i yrken som inte ger enskild makt men som är farliga och tunga? Vore det inte mera jämställt med fler kvinnliga gruvarbetare? Feminismen tummar gärna på säkerheten gällande brandmän för att få fler kvinnliga sådana men är man beredda att tumma på säkerheten för att få fler kvinnliga takplåtslagare? Eller ger plåtslagaryrket inte med tillräckligt hög status så att det är värt det?

"Men för den skull behöver det inte betyda att det bara är kvinnorna som gynnas av feminismen. Tvärtom har männen också mycket att vinna på att bli av med samhällets patriarkala strukturer. Redan vid födseln trycks vi in i strikta könsramar. Som man ska du vara stark, händig, inte så känslosam och kunna försörja familjen. Passar du inte in i dessa ramar kan det snabbt bli väldigt jobbigt.
Vi vet också att självmord är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor. Enligt statistikbyrån begås ungefär två tredjedelar av självmorden av män. Det är ofta också svårare för män att vinna i vårdnadstvister, som om de absurt nog skulle vara sämre på att ta hand om ett barn bara på grund av sitt kön. Båda de här sakerna kan kopplas till könsnormer och pressen att leva upp till dem."
Att jämställdister ställer sig tveksamma till feminismen har till stor del sin förklaring i att feminister gång på gång hävdar att även män gynnas av feminismen. På vilket sätt gynnas män av att utpekas som ett kollektiv som skuldbeläggs?  På vilket sätt gynnas män av en ideologi där kön, sexuell läggning och hudfärg skall vara helt avgörande för vilka privilegier du skall inneha? För det är precis det feminism handlar om, vilka privilegier du skall ha, jämställdhet är helt ointressant för en feminist.
Och eftersom "vit heterosexuell man" inte skall betraktas som annat än bottenträck som det är fritt fram att skuldbelägga och håna är det kanske inte så konstigt att feminismen möter visst motstånd. Av just vita heterosexuella män som helt enkelt anser att lika rättigheter för alla är självklart.
Feminismen har inte presenterat en endaste lösning eller ens varit villiga att diskutera varför män utsätts för våld i den omfattning de gör, varför de mår så dåligt som de gör, varför flest män dör i arbetsplatsolyckor eller varför män är körda i vårdnadstvister. Kanske av den enkla anledningen att om man inte talar om problemen så försvinner de?
Den enda förklaringsmodellen feminismen har presenterat är teorier som "patriarkat" och "könsmaktsordning". Tyvärr räcker det inte, det är som att svara "jultomten" om någon frågar varifrån alla julklappar under julgranen kommer ifrån. Det är liksom långt ifrån alla som tror på det.

Så frågan om varför vi behöver feminism är verkligen befogad. I alla fall om utfallet skall vara jämställdhet. För feminism per se och hur den ser ut idag är både odemokratisk och diskriminerande, båda mot kvinnor och mot män.
Så istället för en textvägg som inte förklarar någonting alls borde ledarskribenten svara på sin egen frågeställning om varför feminismen behövs.2 kommentarer:

Bladet sa...

Mycket bra sammanfattning av några av de viktigaste frågorna i jämställdhetsdebatten! Bra!

Mellan Vassen Och Land sa...

Tack för din kommentar Bladet!