Aj!

Aj!
Aj som fan! Varför såg jag inte den komma?

fredag 20 februari 2015

Omskolningsläger och politruker is the shit!

Proletariatet för tredje statsmaktens granskande av medborgares förehavanden (Nya Åland) har nu kommit med sin slutrapport om skolelevernas julfest som jag tidigare skrivit om här och här.
Två personer ur skolans personal har pekats ut som ansvariga. Rektorn samt en icke namngiven person prickas med skriftlig anmärkning. Man kan anta att den icke namngivna personen ingår i skolans personal eftersom bildningsdirektören i artikeln lägger locket på med hänvisning att det är ett personalärende och därför inte offentligt.
"I den redogörelse som tillsynsmyndigheten landskapsregeringen begärt av staden framgår bland annat att det omdebatterade programnumret där en lärare medverkade som ”sexdoktor” inte på förhand hade godkänts av den ansvariga lärargruppen."
Visst känns det så där härligt retro med DDR- censurering, som när en programpunkt på en julfest skall förhandsgranskas och godkännas innan den får uppföras? Som 1986 here we come!
Inför den moralpanik man åter igen visar prov på känner man sig som medeldistanslöparen som intervjuades efter att ha kommit sist i loppet: "Tja, när jag kom in i andra kurvan och de andra varvade mig så insåg jag ju att det var kört".
För det finns inte mycket att sätta emot när folk går bananas på grund av moralpanik. Det är som att försöka stoppa en skenande buffelhjord, det är helt enkelt bäst att låta bli. Sakliga argument biter inte och de åtgärder man vidtar för att stävja paniken görs i affekt.

Och som vanligt när moralpaniken slår till så blir problemet en köns- eller jämställdhetsfråga. För det är alltid fråga om jämställdhet! För vänder man allt till att gälla jämställdhet så kan man alltid lösa problemen med att ifrågasätta strukturer och framhålla genusperspektivet. Så det blir mera jämställt!
Om nu problematisering, stukturtänkande och genusperspektiv är lösningen på allt, varför är då Tjernobyl fortfarande obeboeligt?
"Under vårterminen, med start nästa månad, erbjuds alla tre skolor i Mariehamn ett utbildningspaket med tonvikt på sexuella trakasserier och kränkningar i skolan. Avtal har ingåtts med företaget Ekvalita där genuskonsulten Malin Gustavsson verkar"
Undrar dock om ens Gudrun Schyman i F! såg den komma? Att det är fråga om omskolningsläger står utom all rimlig tvivel. Vad som man dock bara kan spekulera i är om det bara är lärarna eller om eleverna också skall skolas i att ha de rätta värderingarna?

Det är dags att återvända till verkligheten nu!

Exakt vilka sexuella trakasserier pratar man om? Vem kände sig kränkt? Exakt vad har de här skoleleverna gjort sig skyldiga till? De enda som är kränkta här är de som drabbats av moralpanik och det på grund av att deras egon varit så uppblåsta av självgodhet och politiskt korrekta värdegrunder så ni tappat all kontakt med verkligheten.
Ni har drabbats av moralpanik för att skolelever återgav den världsbild vi vuxna skapat åt dem. Det är våra ungdomar som ska ta tag i skiten och städa upp det vi vuxna ställt till med och när de äntrar scenen och speglar oss den verklighet vi själva skapat så flippar ni ur. För ni klarade inte av att se sanningen! För er som drabbas av moralpanik är det viktigt att revidera historien så det blir mera jämställt. Men det är till synes ännu viktigare att redigera framtiden så det inte skall synas vad det var för samhälle ni var med och byggde upp, spåren skall till varje pris sopas igen. Det ni försöker göra är helt enkelt att förfalska framtiden, precis som ni vill förfalska historien. Varför? Så det blir mera jämställt? Kan man bo i Tjernobyl då?

 

Inga kommentarer: