Aj!

Aj!
Aj som fan! Varför såg jag inte den komma?

lördag 16 maj 2015

Lilla vän, det är "hen" som är futtigt!

I gårdagen ledare, "Var inte rädd, lilla vän, för ordet hen", gör Nyans ledarskribent ett utfall mot de som inte tycks gilla ordet "hen" och av någon anledning tycks ledarskribenten tro att det, generellt sett, endast är män som skulle vara emot användandet av ordet. Läge för lite misandri, förminskande och sexism igen alltså! Eller kanske man skulle kunna kalla det för "nyanism"?
"Lag- och kulturutskottet föreslår att ordet ”hen” ska användas i åländsk lagstiftning"
Ett nollsummespel eftersom även den åländska lagstiftningen gör åtskillnad på kön och eftersom den innehåller så kallad blankettlagstiftning vilket kortfattat betyder att man drar en kopia på den finländska lagen och slår en ny stämpel under den utan att texten på något sätt redigeras och så gäller samma lag på Åland som i övriga Finland. Samma skit fast i andra fläktar alltså.
"I söndagens Nya Åland pejlade vår politiska reporter lagtingsledamöternas inställning till ordet hen. 13 vill att hen ska användas i åländsk lagstiftning, 9 är emot. 3 avstår från att rösta om frågan kommer upp, och 3 har ännu inte tagit ställning"
Ledarskribenten påstår alltså att män, generellt sett, är emot införandet av "hen". Underlaget för argumentet att det skulle vara endast män som är emot "hen" är alltså 28 personer. Ja du läste rätt, tjugoåtta! Förvisso är de folkvalda men att förankra ett påstående på ett underlag bestående av 28 personer är helt enkelt inte trovärdigt och det borde vara den allmänna inställningen till användandet av ordet "hen" de folkstyrda ska ta sina beslut på.
"Så låt oss slå fast det här en gång för alla:
Hen är inte:
1. Ett ord som ska utplåna könen.
2. Ett ord som i alla lägen ska ersätta ”han eller hon”.
3. Ett ord som förs fram av feminister med en könsneutral agenda"
Nehej, är det inte? Det är ju precis vad det är! Och det är precis de som inte till varje pris ska utplåna könen och inte i alla lägen skall ersätta han eller hon, alltså feminister med en könsneutral agenda, som håller på med precis det ledarskribenten påstår att de inte gör.
"Hen är däremot:
1. Ett ord som gör texter enklare att skriva och förstå. Till exempel: ”Föraren körde onykter. Hen körde i diket. ”"
Men det är väl fan vad man ska krångla till det bara för att kunna trycka in ett "hen" i en enkel text!Ska vi vara mer eller mindre tvungna att fördärva vårt språk för att det ska anpassas till "hen"? Det finns så många olika sätt att skriva samma mening med samma innebörd utan att behöva krångla till det.
Föraren körde onykter, denne körde i diket.
Föraren som körde onykter körde i diket.
Föraren körde onykter och körde i diket. 
Den onyktra föraren körde i diket. 
Så här kan vi hålla på hur länge som helst utan att det blir varken svårare att skriva eller förstå.
"Hen är också:
1. Ett ord som kan användas av och om personer som inte identifierar sig som man eller kvinna.
Den praktiska nyttan ordet har, överskuggas ofta av motståndarna som missförstått hen.
Det finns ingen värdeladdning i hen, ingen agenda, inget försök att sudda ut könen.
De som vill att kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara män, kan fortsätta tycka det"
Det här snömoset blir ju synnerligen problematiskt. Jag håller fullständigt med om att "hen" med fördel kan användas av personer som inte identifierar sig som man eller kvinna. Men vi andra då?
Vi som är helt på det klara vilket kön vi har, varför måste vi i tredje person pådyvlas och omtalas som "hen"? Jag vill inte bli omtalad som "hen", jag vill bli omtalad på ett sådant sätt att det framgår att jag är man. Till och med gubbslem är okej, då råder i alla fall ingen tvekan om mitt kön! Men "hen"...?
Vi som är män eller kvinnor och vi som tycker att vi är just män eller kvinnor ska likt förbannat omtalas som "hen"?
Det är ju ivrarna av ordet "hen" som totalt missförstått när de kallar män eller kvinnor som vill vara just män eller kvinnor för "hen". Och fast vi vill tycka att vi är just män eller kvinnor så suddas vår könstillhörighet ut, mot vår vilja.
"Kvinnorna är för, männen är generellt emot.
Är det till exempel för att kvinnor inte har något att förlora på en neutralisering av könen, medan männen har det?"
Normen att män generellt är emot grundar sig alltså på vad 28 folkvalda har svarat på en enkät om ordet "hen". Det skulle också vara synnerligen intressant att se källkritiken att kvinnor inte skulle ha något att förlora på en neutralisering medan männen har det? Exakt vad har männen att förlora? Ser vi till exempel på lagstiftningen som gör skillnader på könen avseende kvinnofridslagen, mödrars privilegier i föräldralagstiftningen eller lagen om den allmänna värnplikten där kvinnor fortfarande är undantagna så är det väl just kvinnorna som har något att förlora på en könsneutral lagstiftning. Men nu var det ju aldrig fråga om könsneutral lagstiftning eftersom det i så fall skulle vara en jämställdhetsfråga vilket "hen" aldrig kan bli hur mycket man än svamlar om det.. Nej, det är som vanligt fråga om ett feministiskt genusflumstänkande och då gäller det inte lagstiftningen och dess orsak och verkan, det handlar om hur man normkritiskt formulerar en lag när man skriver den, alltså inte vad man skriver utan hur man skriver det. Så att det blir mera jämställt!


 
2 kommentarer:

Anonym sa...

Attans. Som svensk är jag bekymrad över att smittan sprider sig österut. Kunde man inte importera lite sisu istället?

Som vanligt vill jag påpeka att oavsett hur ordet _kan_ användas, så är det frö anhängarna en shibbolet på samma sätt som "kamrat" en gång var.

Mellan Vassen Och Land sa...

Tack för din kommentar Kristian!
Det är ju lite märkligt det hela, lagstiftning bör ju vara utformad på korrekt svenska (sk. kanslisvenska) och då bör ju ord som finns i SAOL användas. Om nu "hen" finns i ordlistan, varför ta beslutet att det ordet ska användas framför andra ord som också finns i SAOL?