Aj!

Aj!
Aj som fan! Varför såg jag inte den komma?

tisdag 8 april 2014

Kommitté ska jobba för diskriminering?

I en notis i Nya Åland kan man läsa att stadsstyrelsen har tillsatt en  kommitté som skall ha till uppgift att främja nätverkandet mellan kvinnorna i stadens fullmäktige och stadsstyrelse.

"I torsdags tillsatte dessutom stadsstyrelsen, efter ett initiativ med undertecknare i samtliga partier, en kommitté som ska utbilda politikerna om ”samhällsstrukturer som innebär att kvinnor och män har olika förutsättningar i samhället beroende på kön”. Ett annat uppdrag är att arbeta för ett ökat kvinnligt deltagande i nästa års val."

Man kan ju fråga sig vad det är för typ av utbildning man anser sig skickade att bedriva? Och vad är det för samhällsstrukturer som innebär att män och kvinnor har olika förutsättningar på grund av sitt kön? Det finns förvisso vissa kriterier för att få ställa upp i allmänna val, bland annat krävs att man är myndig eller att man är medlem i ett registrerat politiskt parti men ingenstans ställs krav gällande individens kön.

De samhällsstrukturer som gör skillnad på kön finns i vår lagstiftning så frågan är, skall man utbilda folk i att slå i lagboken? För gör man det så ser man att i tex. straffbalken finns det lagbrott som endast män kan fällas för, trots allas lika rätt inför lagen. Eller, slår man i föräldrabalken så är det ganska uppenbart att män inte har samma förutsättningar att bli vårdnadshavare som kvinnor.


Eller skall man utbilda folk i att kommittéer som deras egen i verkligheten bedriver diskriminering eftersom deras syfte är att främja vissa men inte alla som är intresserade att bli aktiva inom politiken?
Hade det varit frågan om en ideell förening så hade det inte varit snack om saken, vår föreningsfrihet är skyddad i lag och man får bedriva vilken verksamhet man vill så länge man inte bryter mot annan lagstiftning. Men en politiskt tillsatt arbetsgrupp har vissa lagstadgade kriterier att uppfylla bland annat gällande jämställdhet och då räcker det inte att man uppfyller kriterierna att könsfördelningen mellan de tillsatta är jämställd.

De samhällsstrukturer vi har bygger på att människor gör egna val, vissa väljer att göra yrkeskarriär, andra prioriterar att göra föräldrakarriär. Dessvärre har en ideologisk så kallad genusforskning kommit på den otroligt korkade tanken att vi inte är jämställda förrän alla gör samma val, oavsett. Man anser alltså, ganska paradoxalt, att människans fria val skallvara ostridigt, dvs kunna göras oberoende av kön men att feminismen som ideologi skall vara normen och att valet görs kollektivt, alltså styrt av staten eftersom detta är den enda möjligheten att uppnå jämställdhet. Och det får man väl tycka så mycket man vill, våra lagstadgade åsiktsfrihet omfattar även odemokratiska tankegångar.
Det som är lite märkligt är dock att de som istället anser att bästa sättet att uppnå jämställdhet är att ge den enskilda människan friheten att göra sina egna val oberoende vilket kön man har är antidemokratiska.
Ordet jämställdist har blivit ett skällsord synonymt med antidemokrat, Breivikare, antifeminist och kvinnohatare.
Kanske det är precis det här kommitéen borde utbilda folk i, att de är i sin fulla frihet att välja karriär helt själva och inte behöver ta hänsyn till kollektivt tänkande eller vissa ideologiska genusperspektiv. Att vare sig man är man eller kvinna så är det helt fritt att välja sin karriär inom yrkeslivet, hemmalivet eller inom politiken.Inga kommentarer: