Aj!

Aj!
Aj som fan! Varför såg jag inte den komma?

måndag 14 april 2014

Varför drabbas alltid i synnerhet kvinnor av det som drabbar män värst?

I ledaren  "Djupnande klyftor återspeglas i skolan" kan vi läsa att de högpresterande eleverna återfinns i Ålands Lyceum medan de mindre studiebenägna, mindre allmänbildade och mindre intresserade av skolan återfinns i yrkesgymnasiet.
"I torsdagens Nya Åland kunde man läsa om de 44 elever som söker till yrkesgymnasiet med särskild prövning, alltså elever som inte bedöms klara en vanlig yrkesutbildning utan särskilt stöd och som sällan kan gå ut yrkesgymnasiet med godkända betyg."
Att det är 44 elever  på yrkesgymnasiet som har speciella behov torde vara ostridigt men på vilket sätt utgör de någon sorts norm för hur intresserade, allmänbildade högpresterande de totalt 707* eleverna är över lag är i yrkesgymnasiet? Att på det här sättet slå dumstämpel i pannan på yrkesgymnasieleverna ledde till omedelbara reaktioner hos kreti och pleti som i såväl kommentarer i ledaren och i insändare starkt ifrågasatte ledarskribentens avsikter och människosyn.
* Elevantal enligt ÅSUB statistik

Nu så här en vecka efter att de värsta skitstormarna mot ledaren lagt sig så förundras man över att ett annat och totalt felaktigt påstående från ledarskribenten har fått stå sig helt oemotsagt.
I den extrema prestationskultur som vuxit fram, och som drabbar speciellt flickor och unga kvinnor, där den som faller igenom på något område inte anser sig värd någonting."
För mig är det en helt obegriplig slutsats. För granskar man källkritiken så är det helt uppenbart att det är pojkarna och de unga männen som drabbas värst. Och det börjar redan i grundskolan där pojkar blir hopplöst efter och det krävs specialinsatser för dessa. Enligt  ÅSUB var det 2013 totalt 142 elever i de ålandska skolorna som fick anpassad specialundervisning eller träningsundervisning. Av dessa elever var 100 pojkar.  I en bilaga till landskapbudgeten konstaterar ÅSUB att under de senaste decennierna har kvinnornas utbildningsnivå ökat mera än männens.

"Bland personer som har fyllt 60 år är det fortfarande en större andel av männen som har utbildning utöver grundnivå, medan kvinnorna ligger högre i alla åldersgrupper mellan 20 och 59 år. Om den här trenden håller i sig kommer kvinnorna i framtiden att ha en i genomsnitt klart högre utbildningsnivå än männen i samtliga åldersgrupper."
Och ser man till ÅSUB's statistik över  avlagda examina på gymnasienivå så bekräftas prognosen.
Från Ålands Lyceum utexaminerades 75 kvinnliga studeranden mot 60 manliga, från Ålands Yrkesgymnasium utexaminerades 122 kvinnliga studeranden och 136 manliga.

Hur var det nu Nina Fellman skrev i sin ledare? Att de högpresterande pluggar i Ålands Lyceum  (från vilket fler kvinnliga studenter utexamineras) och de lågpresterande studerar i Ålands yrkesgymnasium (från vilket fler manliga än kvinnliga studeranden utexamineras).
Och lik förbannat drabbas i synnerhet kvinnorna av den "extrema prestationskultur" som tydligen råder?

För att försöka få en uppfattning om vad människan vill få sagt med att det är speciellt kvinnor som drabbas så kollade jag upp om det är arbetslöshet som drabbar (de högre utbildade) kvinnorna. Efter lite micklande i ÅSUB's tabeller fick jag fram statistiken över arbetslösheten på Åland ända från 2001 till 2013.
 

Öppet arbetslösa


Arbetslösa totalt


År Totalt Kvinnor Män
Totalt Kvinnor Män
2001 1,9 1,8 2,0
2,2 .. ..
2002 1,8 1,6 2,0
2,1 .. ..
2003 1,9 1,9 1,9
2,2 2,1 2,3
2004 2,3 2,0 2,6
2,6 2,2 3,0
2005 2,3 1,9 2,6
2,6 2,1 3,0
2006 2,2 2,1 2,4
2,5 2,3 2,8
2007 2,1 1,9 2,2
2,5 2,2 2,8
2008 2,0 1,8 2,3
2,3 2,0 2,6
2009 2,7 2,5 2,9
3,0 2,7 3,3
2010 3,1 3,1 3,1
3,5 3,3 3,6
2011 2,8 2,6 3,0
3,1 2,9 3,4
2012 3,1 2,9 3,3
3,5 3,1 3,8
2013 3,5 3,1 4,0
3,9 3,3 4,5
 
 

 
Det enda noterbara jag kan hitta är att 2003 och 2010 var den öppna arbetslösheten lika stor för män och kvinnor men att män i övrigt drabbas av arbetslöshet i en större omfattning än kvinnor.
Så vad i helsike menar människan egentligen? Kan det vara så att eftersom kvinnan har ett skyddsvärde så drabbas kvinnan hårdare av att män utbildar sig sämre och blir arbetslösa eftersom deras förutsättningar att försörja kvinnan drastiskt försämras. Det är ju den enda rimliga förklaringen som återstår...

4 kommentarer:

Anonym sa...

Bra och intressant skrivet!
Mycket intressant läsning :-)

//Mr Galahad

Mellan Vassen Och Land sa...

Tack för din kommentar Mr Galahad

Anonym sa...

Jag tror att krönikören menar att tjejer drabbas hårdare av pressen att prestera, att tjejer har mer prestationsångest och mår sämre dom gånger dom misslyckas. Rent spontant tycker jag att det låter som bullshit.

Mellan Vassen Och Land sa...

Kan så vara kollen7, det hade varit önskvärt att ledarskribenten kunde ha utvecklat varför flickor/kvinnor drabbas värst, nu får man intrycket att de drabbas värst därför att de gör de alltid, per automatik