Aj!

Aj!
Aj som fan! Varför såg jag inte den komma?

måndag 19 september 2016

Sade jag människor? Jag menade naturligtvis män!

Så är Nyan åter igång att sprida misandri, den här gången är det Felicia Bredenberg som i spalten gör skillnad på människor och män.
"Vi måste prata om vad det är som leder människor att begå ett så förnedrande brott som våldtäkt. Sa jag människor? Män, skulle antagligen vara en mer korrekt benämning då 98 procent av alla anmälda sexualbrott begås av dem."
Den här elitismen som ständigt pekar ut gruppen män genom kollektivt skuldbeläggande börjar kännas tjatig. Det är samma rapa om och om igen. Inte ens att män inte skulle omfattas av gruppen människor är något nytt, det har såväl representanter för kvinnojourer som Åsa Romsom hävdat vid tidigare tillfällen.
 "Jag hävdar att våldtäkt är en del av den manskulturen som samhällets könsnormer bygger upp. Jag tar med glädje emot tankar om andra förklaringsmodeller."
Nej, män som begår våldtäkt gör det inte för att de är män, de gör det för att de är uslingar och för att de högst sannolikt inte klarar av att ta till sig den del av manskulturen som säger att män värnar om kvinnor. Att våldta kan aldrig någonsin vara en mansnorm eftersom drygt 99,5% av den manliga befolkningen tar avstånd från sådant beteende. Men av någon anledning har den feministiska ideologin tagit sig själva tolkningsföreträde och anser att allt män gör är dåligt och på grund av dessa dessa av feminismen påhittade maskulinitetsnormer. All tillgänglig källkritik, fakta och saklighet får stå tillbaka för den feministiska religionen och minsta ifrågasättande tolkas som hot eller hat så tänk inte ens tanken att försöka delge en feminist en annan förklaringsmodell som går emot deras religion för du blir antagligen polisanmäld.

Det skulle vara intressant att höra en feminist gå loss på samma sätt om kvinnor och kollektivt skuldbelägga alla mödrar för att kvinnor är överrepresenterade när det gäller spädbarnsmord eller att kvinnor oftare än män straffar barn genom aga eller att kvinnor i lika stor utsträckning som män utövar våld i nära relationer. Men det hör vi aldrig för problemet är ju alla dessa fruktansvärda vita heterosexuella män, de som i yngre ålder i större utsträckning än kvinnor begår självmord eller står för den största delen av alla dödsfall som inträffar på arbetsplatser eftersom män oftare än kvinnor tar de farligaste jobben. Dessa är exempel på verkliga mansproblem men eftersom feminismen jobbar för ett jämställt samhälle så fokuserar man på unga kvinnors psykiska hälsa och på hur man förebygger kvinnors arbetsmiljö för att undvika att kvinnor sjukskrivs. Så det blir mera jämställt...
"Det finns ett youtube-klipp som träffsäkert förklarar vad samtycke är, för den som känner sig osäker. Vill du bjuda någon på en kopp te och personen säger ja så kan ni dricka te tillsammans och ha en riktigt trevlig stund. Säger personen först ja, men börjar tveka då du sträcker fram koppen så har du ingen rätt att tvinga personen att dricka upp teet."
Det finns ju en problematik även när det gäller tedrickande. Ponera att någon som tackat ja till te dricker ur och sedan ångrar sig att denne tackat ja och faktiskt druckit upp teet? Hur löser man det, skall samtycket till tedrickandet upphöra retroaktivt eller gäller det från det att man tagit tillbaka samtycket?

Genusdebatten beskriver och debatterar man ingående varför en samtyckeslag inte kommer at fungera.
Inga kommentarer: